Psychoterapia Integratywna Zuzanna Frydrych
O mnie"Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego."

Autor:  Friedrich Christoph Oetinger
      Nazywam się Zuzanna Barbara Frydrych. Zajmuję się w swojej pracy  zawodowej dwoma rodzajami pomocy: zarówno pomocą dedykowaną osobom, które szukają  wsparcia w różnych kryzysach w życiu  ( GABINET PSYCHOTERAPII), a także pomocą osobom chorym psychiatrycznie (LEKARZ NA ODDZIALE PSYCHIATRII).

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu.
     Jako studentka pomagałam jako wolontariuszka w placówkach medycyny paliatywnej oraz hospicjach i domu dziecka (Gliwice, Chorzów, Bytom).

     Podczas studiów, w roku 2002, w ramach stypendium naukowego uczestniczyłam w badaniach i praktykach w Western General Hospital w Edynburgu.

     W 2003 roku w Warszawie uczestniczyłam w szkoleniu „ Medyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV/ AIDS. poradnictwo przed i po teście”, organizowanym przez Społeczny Komitet ds. AIDS we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Programem ONZ ds. Rozwoju ( UNDP).

      W latach 2005/2006 pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, przy ul. Batorego 15.

     Od 2006 roku do nadal pracuję na stanowisku lekarza na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w NZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11.
W latach 2006-2008 pracowałam na Oddziale Psychogeriatrycznym w SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 oraz prowadziłam terapię w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

      Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej wchodzącego w skład Polskiej Rady Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kształcę się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.
Ukończyłam następujące szkolenia:
 • Szkolenie w diagnozie klinicznej: DSM-IV-TR,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa,
 • Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych,
 • Integratwna Psychoterapia Depresji,
 • Dziecko w kryzysie- kryzys w dziecku,
 • Cierpienie- doświadczenie- reprezentacja- kontrola,
 • Terapia małżeńska- terapia par,
 • Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo- psychiatryczne,
 • Szkolenie z zakresu leczenia bólu i medycyny paliatywnej,
 • Szkolenie na temat problematyki wypalenia zawodowego,
 • Kliniczne zastosowanie psychoterapii,
 • Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży. Diagnozowanie i wybrane formy terapii,
 • Staż kierunkowy w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia,
 • Staż kierunkowy w zakresie leczenia nerwic.

     Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń nerwicowych i psychotycznych w ramach oddziału psychiatrycznego.

      Moją pracę psychoterapeutyczną superwizuję u certyfikowanych superwizorów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.